A-sektionen är en del av Chalmers studentkår och är en studentförening för studerande på Arkitektur och Arkitektur & Teknik.