Ett utskott är en mindre del av Arkitekturstuderandesektionen med en särskild uppgift att bevaka utbildningens kvalitet inom olika områden. Utskotten har ett tidsbegränsat uppdrag och medlemmarna byts ut en gång om året, vid läsårets slut. Ett utskott på sektionen består av ett bestämt antal medlemmar och har åtaganden för sektionen enligt stadgar och reglemente. 

AUU – Utbildningsutskottet på Arkitekturprogrammet på Chalmers

ATU – Utbildningsutskottet på Arkitektur och teknikprogrammet på Chalmers

AMU – Utbildningsutskottet på Arkitekturmasterprogrammen på Chalmers

Arkipelago – Arbetsmarknadsgruppen på A-sektionen på Chalmers, styrs delvis under Sveriges Arkitekter, https://www.arkitekt.se/

Jämlika Arkitektstudenter, JA – Jämlikhetsutskottet på A-sektionen på Chalmers