Sveriges Arkitekter Chalmers är en del av Sveriges Arkitekters Studenterna som finns representerade på landets nio arkitekturskolor. Det är en studentorganisation till Sveriges Arkitekter som arbetar med frågor som rör oss studenter.

Vi representerar vår skola på Sveriges Arkitekter studenternas årsstämma, nätverksträffar och andra sociala event samt arbetar aktivt på Chalmers med föreläsningar, workshops och studiebesök. För oss är det viktigt att skapa ett nätverk mellan studenter från andra skolor och inriktningar och därför samarbetar vi ibland med HDK.

Vi vill arbeta med aktuella frågor som rör studenterna! Har du en idé eller något att ta upp? Du kan som medlem engagera dig i lokalstyrelsen på Chalmers eller söka till något av Sveriges Arkitekters utskott. Det finns även möjlighet att bedriva egna projekt som du kan söka ekonomiskt stöd för. Ta kontakt med oss i lokalstyrelsen så hjälper vi dig!

Gilla och följ oss på Facebook och Instagram för att ta del av vad som är på gång samt få annan viktig branschinformation!