En kommitté är en grupp inom en Arkitekturstuderandesektionen som sammansatts för att handha specifika frågor. Kommittéerna har ett tidsbegränsat uppdrag och medlemmarna byts ut en gång om året, vid kalenderårets skifte. En kommitté på sektionen består av ett bestämt antal medlemmar och har åtaganden för sektionen enligt stadgar och reglemente. 

A-Laget – Träningskommittén på Arkitekturstuderandesektionen

A6 – Sexmästeriet på Arkitekturstuderandesektionen

AØK – Mottagningskommitén på Arkitekturstuderandesektionen

FikA – Fikakommitén på Arkitekturstuderandesektionen

Flora – Blomsterkommittén på Arkitekturstuderandesektionen

FotA – Fotografikommittén på Arkitekturstuderandesektionen

PubA – PR- och pubkommittén på Arkitekturstuderandesektionen

RustA – Rustmästeriet på Arkitekturstuderandesektionen