Läsgrupp som läser och samlas för att diskutera texter om arkitekturteori.

Aldo Rossi – The Architecture of the City