[English below]

Hejsan!
Det är vi som är Jämlika Arkitekstudenter, ofta förkortat JA. Som utskott har vi en
målsättning att olika jämlik- och jämställdhetsfrågor ska vara en självklar del av utbildningen.
Vi jobbar för att utbildningen ska ge en bred representation och synliggöra olika typer av
arkitektur och arkitekter.
Under våren håller vi tillsammans med Chalmers Arkitekturskola en frivillig kurs med fokus
på normkreativ arkitektur. Vi arrangerar dessutom en schemabrytande temadag i samband
med internationella kvinnodagen – missa inte detta!
Vill du veta mer eller engagera dig? Då får du gärna höra av dig på någon av våra sociala
medier eller via mail. Kontaktinfo finns i sidomenyn.
JA? JA!

//

Hi there!
We are Jämlika Arkitektstudenter, translated to “Equal Architecture Students”, but usually
shortened to JA. As a committee, we have a goal to raise questions about different equality
issues in our education. We want our education to give out a broad representation of
architecture and architects.
In spring we arrange an optional course, together with Chalmers Architectural School, with a
focus on norm creative architecture. We also arrange a whole day filled with events around
the time of the International Women’s Day – don’t miss out on this!
Would you like to know more or engage yourself? Contact us on any of our social media
platforms or send us an email. Contact info is available in the sidebar.