Valberedningen har som uppgift att nominera kandidater till sektionens förtroendeposter till sista sektionsmötet före verksamhetsårets slut och består av minst tre medlemmar i sektionen.


Valberedningen nomineras av sittande valberedning och väljs in på sista sektionsmötet innan verksamhetsårets slut.


Om valberedning är vakant tillfaller valberedningens uppgifter sektionsstyrelsen.