AØK [anollkå] är A-sektionens mottagningskommitté. AØK’23 består av åtta studenter som läser på programmen Arkitektur eller Arkitektur och teknik. Det är vi som planerar och arrangerar Mottagningen, det stora välkomnandet för alla nya studenter på A-sektionen! Vår främsta uppgift är att våra nya studenter ska få en så bra start som möjligt på sin tid på Chalmers. Vi ser till att Mottagningen ger möjlighet att upptäcka allt kul som händer på campus, lära känna sina nya klasskamrater samt komma in i studierna och livet som Chalmerist. Oss känner ni igen på våra vackra röda overaller. Även om vi kan verka lite märkliga ibland så är vi väldigt godhjärtade under våra glajjor och har alltid något skoj på gång!


Kontakta oss på mail eller via våra sociala medier:

Mail: anollk@atek.chalmers.se

Facebook: AØK

Instagram: anollkchalmers