Sektionsmötet är sektionens högst beslutande organ där alla sektionens medlemmar har möjlighet att samlas för diskussioner och beslut. Vad som tas upp på sektionsmötena är helt upp till medlemmarna, som kan skicka in motioner och äskningar.

Vanligtvis hålls sektionsmötena lunchtid en gång per läsperiod, alltså fyra gången per läsår, och innebär, förutom fika, ett tillfälle för alla sektionens medlemmar att träffas utöver studierna för att diskutera alltifrån sektionens ekonomi och syfte till byte av skyddshelgon eller varför någon kommitté bör bjuda på kladdkaka.

Det förs protokoll på alla sektionsmöten, dessa finner du i länklistan till vänster.

Vill du läsa sektionens styrdokument och policys samt andra dokument kan du kika i sektionens dokumentarkiv.


Har du förslag om en ändring på sektionen? Vill du söka pengar?

För ändring av stadgar krävs bifall med 3/4 majoritet på två på varandra följande sektionsmöten.

För ändring av reglemente krävs bifall med 3/4 majoritet på ett sektionsmöte.

Motion

En motion är ett förslag till ett beslut på sektionen. Den kan ämna ändra, ta bort eller tillägga något som står i sektionens stadgar och reglemente. Skillnaden mellan en proposition och en motion är att en proposition läggs fram av det sittande Styret, och en motion läggs fram av en student eller en grupp studenter som t.ex. förening eller utskott.

För att en motion ska kunna röstas igenom krävs det en beskrivning, som förutom själva förslaget även ska innehålla ett syfte, vem som ska utföra den och när det ska vara gjort. Läs gärna sektionens dummy Vad är en motion?.

Vill du skriva en motion? Ladda ner Motionsmallen!

Proposition

En proposition är en motion som läggs fram av det sittande Styret. Det är ett förslag till sektionen, och den kan ändra, ta bort eller tillägga något som står i sektionens stadgar och reglemente.

Äskning

Styret budgeterar varje år för att medlemmar ska kunna äska pengar för ett specifikt ändamål, till exempel arrangemang för medlemmarna. Anlita Ernst för en kojbyggartävling där vi släpar in gräs på hela Ljusgården som han kan gå omkring barfota på? Buda hem exklusiva ritningar på Le Corbusiers obyggda sommarvilla att hänga i skolans korridorer? Ha en ost- och vinprovarkväll med Carl-Jan Granqvist? Köpa in 20 elcyklar och spraymåla dem röda? Möjligheterna är oändliga.

Inkomna äskningar som följer äskningspolicyn godkänns antingen av Sektionsrådet (belopp upp till 5000 kronor) eller sektionsmötet (5000 kronor eller mer). Du hittar mall för äskningar samt en upprättad äskningspolicy i spalten till höger.

Vill du skriva en äskning? Ladda ner Äskningsmallen!