Arkipelago Göteborg är Arkitekturstuderande sektionen på Chalmers arbetsmarknadsgrupp. Vi är länken mellan studenter och arkitektbranchen. Det vi vill är att skapa tillfällen för möten mellan dessa två grupper och minska glappet mellan studier och arbetslivet.

Massa2019