Arkipelago 22/23: Över till vänster – Gustaf, Ulrica, Frida, Jonna, Moa, Ella, Sally, Martin. Under till vänster: Jennie, Caroline, Jenny, Vera

Arkipelago Göteborg är Arkitekturstuderande sektionen på Chalmers arbetsmarknadsgrupp. Vi är länken mellan studenter och arkitektbranchen. Det vi vill är att skapa tillfällen för möten mellan dessa två grupper och minska glappet mellan studier och arbetslivet.

Exempel på några tillfällen som vi anordnar är bland annat mentorskapsprogrammet, portfoliokvällar och Arkipelagomässan. Denna mässa är ett årligt event för alla elever på A- och AT-programmen på Chalmers där de kan få kontakt med olika arbetsgivare och andra företag relaterade till branschen.

Kontakta oss på mejl eller via våra social medier:

Mejl: arkipelago@atek.chalmers.se  

Hemsida: http://www.arkipelago.nu/goteborg/

Facebook: @ArkipelagoGoteborg, https://www.facebook.com/ArkipelagoGoteborg 

Instagram: @arkipelagogoteborg, https://www.instagram.com/ArkipelagoGoteborg/