Arkitekturstuderandesektionens Styre, A-Styret, är en förlängning av Chalmers Studentkår och arbetar med studentfrågor som rör studenterna på våra kandidatprogrammen Arkitektur (A), Arkitektur och teknik (AT) samt masterprogrammen Architecture and Urban Planning (MPARC) och Architecture and Planning Beyond Sustainability (MPDSD) inom såväl studier som studentengagemang under fritiden. Att styra A-sektionen betyder kommunikation med alla studenter. Det sker primärt genom att vi planerar och håller i fyra ordinarie sektionsmöten per läsår, alltså ett per läsperiod. På dessa möten har alla sektionens medlemmar möjlighet att komma och påverka och tycka till om vad som händer och ska hända på sektionen. Varje termin görs även en undersökning om hur studenterna på sektionen mår, Student Voice, som vi distribuerar från Studentkåren till våra studenter. Vi i Styret har även det övergripande ansvaret för att sektionens verksamhet fortlöper som den ska, vilket innebär regelbunden kontakt med sektionens kommittéer och utskott samt andra sektionsstyrelser och kåren. Utöver det kommunicerar vi med samtliga studenter på sektionen med mailutskick och hänger upp posters med viktig information. Kontakta oss på: styret@atek.chalmers.se