Är en dörr trasig? Drar det i en hörsal? Eller är du missnöjd med hur lärare eller medstudenter behandlar dig? Välkommen att kontakta A-sektionens SAMO (Studie- och arbetsmiljöombud) med ditt problem, så gör de allt för att hjälpa dig. De har tystnadsplikt och kommer därför inte föra informationen vidare till obehöriga, och du får vara anonym.

Mail: samo@atek.chalmers.se