I en intressegrupp samlas studenter kring ett gemensamt intresse utan formell ledare, så ofta som gruppen kommer överens om. Inga reglement finns om hur många som ska utgöra gruppen, och så heller inte om hur ofta medlemmar ska bytas ut. De har inga åtaganden inför sektionen.

4Ark – Arkitekturtidsskrift på Arkitekturstuderandesektionen, för närvarande vilande intressegrupp

Sveriges Arkitekter Studenterna – Sveriges Arkitekters studentorganisation på Chalmers

RekA – Rekryteringsgruppen för nya studenter på arkitektutbildningarna på institutionen

Studiecirkel i arkitekturteori – Läsgrupp som läser och samlas för att diskutera texter om arkitekturteori