15803_704735186273806_3280412355311258341_n  v2_small

4 ARK är en arkitekturtidskrift som startades 2007 och drivs av arkitektstudenter vid Chalmers. Vi ger ut ett nummer om året som innehåller fyra tryckark med texter, bilder och projekt kring ett givet tema. Alla som är studenter (eller har varit student de senaste två åren) kan bidra med material till tidningen. Även studenter från andra skolor än Chalmers får vara med och du behöver heller inte studera arkitektur.

4 ARK vill vara ett forum för ett vidgat samtal om vad arkitektur kan och bör vara. På samma sätt som tidskriftens innehåll är spretigt, mångskiftande och ibland motsägelsefullt, anser vi att synen på vad arkitektur är behöver breddas. Vi tror på en arkitektur som tar färg av en uppsjö perspektiv, motstridiga idéer och som inte förnekar att den är en del av ett större sammanhang.

Intresserad av att bidra?
Material till tidningen kan vara allt från att skriva en artikel eller krönika eller dikt till att göra en seriestripp eller illustrera någon annans text eller måla en fristående bild. Inga förkunskaper krävs, vi jobbar mycket med feedback och skickar texter fram och tillbaka tills alla är nöjda. Om du vill ha mer av 4 ARK är du såklart välkommen att vara med i vår redaktion.

Intresserad av redaktionen?
Redaktionen har möte en gång i veckan och planerar workshops där de som är intresserade av tidningen kan vara med och komma med förslag på vad årets tema skulle kunna vara. Vi planerar sedan in inspirationsträffar på temat som t.ex. kan vara en filmvisning eller en enkel modellworkshop. Redaktionen är såklart med och bollar idéer med skribenter och illustratörer, ger feedback på text och sätter ihop en slutlig layout för tidningen.

 

Iphone facebook spy apps for iphone http://spying.ninja app users can send emoji-style stickers within messages, and new feeds such as music, photos, and games have been added