Styret budgeterar varje år för att medlemmar ska kunna äska pengar för ett specifikt ändamål, till exempel arrangemang för medlemmarna. Anlita Ernst för en kojbyggartävling där vi släpar in gräs på hela Ljusgården som han kan gå omkring barfota på? Buda hem exklusiva ritningar på Le Corbusiers obyggda sommarvilla att hänga i skolans korridorer? Ha en ost- och vinprovarkväll med Carl-Jan Granqvist? Köpa in 20 elcyklar och spraymåla dem röda? Möjligheterna är oändliga.


Inkomna äskningar som följer äskningspolicyn godkänns antingen av Sektionsrådet (belopp upp till 5000 kronor) eller sektionsmötet (5000 kronor eller mer). Du hittar mall för äskningar samt en upprättad äskningspolicy i spalten till höger.


Välkommen med din äskning!

Ladda ner äskningsmallen här!