En motion är ett förslag till ett beslut på sektionen. Den kan ämna ändra, ta bort eller tillägga något som står i sektionens stadgar och reglemente. Skillnaden mellan en proposition och en motion är att en proposition läggs fram av det sittande Styret, och en motion läggs fram av en student eller en grupp studenter som t.ex. förening eller utskott.

För att en motion ska kunna röstas igenom krävs det en beskrivning, som förutom själva förslaget även ska innehålla ett syfte, vem som ska utföra den och när det ska vara gjort. Fler exempel och tips på hur du ska tänka finns här.


För ändring av stadgar krävs bifall med 3/4 majoritet på två på varandra följande sektionsmöten.

För ändring av reglemente krävs bifall med 3/4 majoritet på ett sektionsmöte.


Ladda ner motionsmallen här!